Commissies BAS Voetbal
Vrijwilligerscommissie

Vrijwilligerscommissie:

Naast de mensen die zitting hebben in het bestuur en de verschillende commissies heeft BAS Voetbal een groot aantal andere vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging. Deze vrijwilligers zetten zich in als kantinepersoneel, als leider, als klusjesman enz.
De vrijwilligers verdienen veel respect en aandacht; zij verrichten belangeloos vele werkzaamheden in hun vrije tijd. En deze vrijwilligers zijn feitelijke de kurk waarop de vereniging drijft.

“Zonder vrijwilliger(s) geen sport”

BestuursvertegenwoordigerHuib van Os  (06 - 23369948)
LidMart Muller  (0321 - 332774)
 Tineke Stuifzand  (0321 - 332941)

De vrijwilligerscommissie is in het leven geroepen om het beleid aangaande de vrijwilligers onderdeel te laten worden van het totale verenigingsbeleid van BAS Voetbal, een aantal speerpunten van deze commissie is:
 • Inventariseren huidige vrijwilligers en hun takenpakket
 • Aandacht geven aan problemen van vrijwilligers en deze trachten te kanaliseren binnen de vereniging.
 • Nieuwe leden stimuleren om enig vrijwilligers werk uit te voeren.
 • Bereiken van sociale binding vrijwilligers bij de vereniging

  Algemene uitleg van de vrijwilligersregeling

  Download digitaal formulier vrijwilligersregeling

  Nieuws van deze commissie:
 • Vacatures (22-09-2010)
 • Leon Ceelen vrijwilliger van het jaar (08-06-2010)
 • Commissies
  Bestuur
  Technische commissie
  Jeugd- / Seniorencommissie
  Evenementencommissie
  Sponsor- & P.R. Commissie
  Materiaal- en Onderhoudscommissie
  Kantinecommissie
  Toernooicommissie
  Oud papier Commissie
  Ledenadministratie
  Internetcommissie
  Klussenclub
  Vrijwilligerscommissie

  Terug naar structuur
   
  © 2018 - BAS Voetbal BiddinghuizenSybit | Software op Maat